Výroční valná hromada 2016

V sobotu 3.12.2016 se v kulturním domě konala Výroční valná hromada Sboru dobrovolných hasičů Suchý Důl.

Schůzi zahájil starosta SDH Tomáš Vítek, přivítáním hostů. Za obec nás přišel pozdravit starosta obce Vítězslav Vítek, za OSH Náchod František Krauz, z okrsku Ostaš jsme zde přivítali Zdeňka Šturmu. Z polské Scinawky Sredni přijela čtyřčlenná delegace a z Wambeřic šest členů. Dále nás navštívili členové okolních sborů a to konkrétně z Pěkova, Bukovice a Žďáru nad Metují. Ze spolků naší obce zde byl zastoupen TJ Sokol panem Jiřím Baldrychem, Suchodolské ženy Janou Thérovou, Občanské sdružení spona Jiřím Heinzelem, který zde byl také za Elpol.  Naší činnost si také přišli vyslechnout stálí sponzoři: Václav Podstata st. a to konkrétně za firmu Movis, TELAM zde byl zastoupen Radkem Lamkou a dále nás navštívili Václav Kohl st. se ženou, Václav a Ondřej Kohlovi.

Následovalo přečtení programu, doplnění a jeho schválení, které bylo schváleno všemi hlasy pro, dále byly přečteny jednotlivé zprávy o činnosti.

Zpráva starosty a jednatele Tomáše Vítka:

Sbor dobrovolných hasičů Suchý Důl má k dnešnímu dni celkem 80 členů, z toho je 18 dětí registrovaných u mladých hasičů ve věku do osmnácti let, 7 žen a 55 mužů. Průměrný věk je těsně pod čtyřicítkou.

V letošním roce dva členové oslavili 70., jeden člen 85. a jeden 90. narozeniny. Jednoho člena kulaté narozeniny ještě do konce roku čekají. Všem byl předán balíček a blahopřání.

Nejstarším členem je Robert Kubeček ze Slavného a nejmladším Michal Vítek junior.

Výbor se schází pravidelně jednou měsíčně a to většinou každou první středu nebo  čtvrtek .

Již druhým rokem pracujeme v tomto složení: Thér Luděk – velitel, Vítek Tomáš – starosta a jednatel , Vítek Michal – vedoucí mladých hasičů, Vítek Petr – zástupce velitele, Klíma Radek – strojník, Bartoň Zdeněk – pokladník, Podstata Tomáš – kulturní referent a členové Vítek Martin,  Vítek Pavel ml., Kaněra David a  Reimann Josef ml.

Vše co, se týče administrativy, máme v pořádku. Na valné hromadě jsme museli pouze zvolit preventistu sboru. Tím byl zvolen Zdeněk Bartoň.

Zprávu kulturního referenta naleznete zde.

Zprávu o činnosti sboru zde.

Zprávu mandátové komise přečetl její předseda Josef Reimann st. VVH se zúčastnilo 36 členů a 51 hostů.  Naše schůze byla tedy usnášení schopná.

Zprávu revizní komise četl její předseda Josef Švorčík. Přečetl zde hotovost na účtu, pokladně. Neshledal v účetnictví žádnou chybu.

Zdeněk Lukeš obdržel Čestné uznání SDH. Bylo uděleno několik věrnostních ocenění.  Jan a Michal Thérovi dostali za 10 let ve sboru společně s Nelou Thérovou. Za 30 let Petr Fulka a za 40 let Ingriš Václav. Čestné uznání OSH obdrželi Lukáš Baldrych, David Kaněra, Jan, Tomáš a Václav Podstatovi, Josef Reimann ml a Tér Josef. OSP Scinawka a Wambeřice obdrželi poděkování za přeshraniční spolupráci v letošním roce.

 

Záložka pro permanentní odkaz.

Komentáře jsou uzavřeny.