Zpráva z činnosti sboru za rok 2016

Závěrem loňského roku a to konkrétně na Štědrý den a Silvestra byli naši členové zredukovat počet svíček u Zelené kapličky. Vynosili je před kapli na schodiště, aby jejich počet a žár uvnitř, byl co nejmenší.

V lednu se zástupci výboru zúčastnili  VVH v Bukovici a Hlavňově. V tomto měsíci jeden ze členů oslavil 70. narozeniny.  Martin Vítek si o rok prodloužil kvalifikaci na obsluhu motorových,  řetězových a rozbrušovacích pil.

V únoru jsme se zúčastnili Valné hromady ve Scinawce Sredne a Wambeřicích, Spolku Spona a okrsku Ostaš.

Obec podala žádost o dotaci na hasičský dopravní automobil . 50 procent z MV (max.450.000 Kč) a 33 procent z kraje(max.270.000 Kč).

V březnu byla obnovena zkouška sirény, a to každou první středu v měsíci ve 12 hodin. Do této doby jsme ji zkoušeli po staru v sobotu. Zúčastnil jsem se VVH MAS Stolové hory a o den později VVH Spolku Suchodolských žen.

Třetí  víkend v březnu jsme provedli opravu a nátěr lavic. Pro tuto akci nám byl poskytnut azyl v bývalém skladu JZD v Suchém Dole. 25.3. se Petr Vítek ve Žďáře nad Metují zúčastnil schůze Ostašsko – Borské ligy, kde se ladily propozice pro tuto akci.

V dubnu byla znovu zprovozněna siréna na Slavném a pomohli jsme při stavění čarodejnic.

19.4. to byla opět okrsková schůze, kterou jsem navštívil společně s velitelem.

29.4. jsem se zúčastnil shromáždění starostů ve Velké Jesenici. Ostatní členové sboru provedli úklid kabin, zbrojnice a vyzkoušeli upravenou soutěžní stříkačku. Byla také provedena zkouška techniky. V tomto měsíci nás navštívil hejtman královéhradeckého kraje ohledně dotace na auto. Komunikace s ním i jeho delagací byla příjemná. Drobné občerstvení na obci a po té ukázka zbrojnice. V tomto měsíci se ženil Michal Baldrych s Renatou Jansovou. Společně s Marnou Snahou jsme udělali šrank na hřišti.

V pátek 13. května proběhl sběr železného šrotu, který již několik let dáváme panu Pumrovi z Jetřichova. Je to pro nás pohodlné, přiveze nám kontejnery, do nichž naházíme šrot, který posbíráme po vsi a on si je pak zase odveze. Děkujeme všem občanům za železo.

8.6. se Michal Vítek a Kateřina Máslová zúčastnili pohřbu Michala Šumpíka v Machovské Lhotě. Mnoho let vykonával funkci vedoucí sekce rozhodčích na Okresním sdružení hasičů v Náchodě. Bylo mu teprve 41 let.

V soutěži Dobráci roku jsme skončili na 3.místě v Královéhradeckém kraji s počtem 1471 hlasů.

Za toto krásné umístění jsme obdrželi 20 kg masa na gril a 5 sudů Velkopopovického kozla. Pozvali jsme občany obce, připravili areál a v pátek 29. července rozvášnili gril. Pivo teklo proudem, kdo není vyznavačem piva, mohl si zakoupit nealko, víno nebo něco tvrdšího.

V srpnu se další bratr hasič ženil. Byl to Jan Borna a bral si Marii Dostálovou. Opět jsme jim společně se suchodolskou mládeží za kulturním domem udělali šrank, nejen s hasičskou tématikou.

5.listopadu jsme zde pořádali vyhlášení Ostašsko-Borské ligy. Všechny sbory, které pořádaly soutěž zařazenou do této ligy, obdržely 30 l sud Velkopopovického kozla.

O dva týdny později se v Bačabaru  konala akce pod názvem “poslední výstřik”. Tato akce je poděkováním členům, kteří  jezdili na soutěže nebo pracovali ve stáncích při kulturních akcích.

Další naší činností byly soutěže, Dunění rockových tamtamů, posvícení , námětové cvičení. V pátek 25.11. proběhlo další shromáždění starostů v České Metuji, v sobotu se Michal Vítek a Kateřina Máslová zúčastnili porady vedoucích kolektivů mladých hasičů okresu Náchod v Horních Rybníkách. Ve středu se konala okrsková schůze, kterou jsem navštívil opět s velitelem

Komentáře jsou uzavřeny.