Historie Mládeže

HISTORIE:

Dle zápisu v kronice bylo v Suchém Dole sestaveno první žákovské požární družstvo již v roce 1935. Do sboru bylo zapsáno 16 chlapců. Další zmínka o činnosti mládeže pracujících v našem sboru je z roku 1958. Vedoucím mládeže se stává Josef Ansorge. Po několika letech je ovšem činnost přerušena. … Pokračování