Soutěže dospělých v roce 2005

Požární soutěže muži

Radešov – 3.místo
Česká Metuje – 3.místo
Martínkovice – 3.místo
Velká Ledhuj – 2.místo
Bezděkov n.Metují – 2.místo
Bělý – 5.místo
Hlavňov – „A“ – 6.místo
-„B“ – 9.místo
Bukovice – „A“ – 7.místo
-„B“ – 9.místo
Pokračování

Soutěže dospělých v roce 2004

Požární soutěže muži
V sezoně 2004 jsme měli dvě soutěžní družstva „A“, které se skládalo ze starších hasičů a družstvo „B“ složené z dorostenců a mladších hasičů.

Radešov – „A“ – 3.místo
-„B“ – 7.místo
Česká Metuje – „A“ – 2.místo
– „B“  – 3.místo
Bělý – „A“ – 3.místo
Pokračování

Soutěže dospělých v roce 2003

Požární soutěže muži

Radešov – 3.místo
Bezděkov n.Metují – „A“ – 2.místo
                             – „B“ – 6.místo
Jetřichov – 5.místo
Česká Metuje – 2.místo
Velká Ledhuj – 1.místo
Suchý Důl– „A“ – 1.místo
               – „B“ – 3.místo
Hlavňov  – „A“ – 2.místo
Pokračování

Soutěže dospělých v roce 2001

Výsledky požárních soutěží muži:

Radešov – družstvo  „A“ – 6.místo
               – družstvo  „B“ – 8.místo
Česká Metuje – 3 místo
Velká Ledhuj  – 2.místo
Jetřichov – 4.místo
Bezděkov n./ M.– 6.místo
Suchý Důl – 2.místo
Hlavňov – 5.místo

Historie Mládeže

HISTORIE:

Dle zápisu v kronice bylo v Suchém Dole sestaveno první žákovské požární družstvo již v roce 1935. Do sboru bylo zapsáno 16 chlapců. Další zmínka o činnosti mládeže pracujících v našem sboru je z roku 1958. Vedoucím mládeže se stává Josef Ansorge. Po několika letech je ovšem činnost přerušena. … Pokračování