Soutěže

Dospělý (Okrsek ostaš)

Mládež (Plamen)

Plánované soutěže Dospělých 2017

22.4. – Radešov – Radešovská osma
6.5. – Česká Metuje – Memoriál Ludvy Kracíka
13.5. – Bezděkov n. M. – O pohár starosty obce
20. 5. – Žďár na Metují – O žďárskou putovní proudnici
10.6.  – Žďárky – Žďárecká špička
10.6. – Bělý – O bělský džbánek
– Velká Ledhuje – O pohár starostky města Police n.M.
– Velké Petrovice
4.7. – Martínkovice – O pohár SDH – noční soutěž
9.9. – Bukovice – O putovní pohár starosty obce (NHPL)
16.9. – Machovská Lhota – O putovní pohár SDH
23.9. – Suchý Důl – O putovní svatováclavský pohár
7.10. – Hlavňov – O putovní pohár SDH

Plánované soutěže Mládeže 2017

18.2. – Uzlovka Česká Metuje
8.4. – ZPV Rožnov
15.4. – ZPV Nahořany
22.4. – CTIF Běloves
7.5. – Technické disciplíny Nízká Srbská
20.5. – Technické disciplíny Bohdašín
27.5. – OK hry Plamen Náchod Plhov
10.6. – Bezděkovská 60 Bezděkov nad Metují
24.6. – Požární útok Bohuslavice nad Metují
23.9. – Žernov
7.10. – Hronov
14.10. – Mezilesí- ZPV

Další budou doplněny. 🙂

Komentáře jsou uzavřeny.