První záznam a období 1891 – 1999

hasičský znak 1901První knihu, která dokumentovala činnost „Suchodolských“ hasičů začal psát v roce 1891 učitel zdejší školy David Kosinka. Dne 14.ledna 1883 byl na výzvu učitele Jana Stahla ustanoven prozatímní výbor hasičského spolku, který pracoval v deseti členném složení.

Úvodní článek stavov zněl: „Účelem spolku jest při požárech v Suchodole a ve vůkolí životy a majetek obyvatelstva s obětavostí hájiti a chrániti. Pro snadnější dosažení účelu toho zavede se ve sboru přísná kázeň a pravidelná cvičení“.

Do konce roku 1883 čítala členská základna 56 mužů a spolek se stal členem okresní hasičské jednoty „Metuj“ okresu Policko – Náchodského a zemské ústřední jednoty pro království České. Jeden z prvních zápisů psaných Davidem Kosinkou zní: „25.května 1891 spolek spěchal ku požáru do Pěkova, kdež vydatné pomoci poskytl. Vyhořely dva statky, požár vznikl úderem blesku“.

Další pravidelné zápisy jsou teprve od roku 1912 zapsané Janem Martincem. V letech 1912 – 1914 zasahoval sbor při požárech v České Metuji, ve Žďáře, v Žabokrkách, v Bezděkově a Vysoké Srbské. Přichází první světová válka. Tato událost postihuje i náš sbor. Od roku 1919 prováděl zápisy do pamětní knihy Antonín Švorčík. V roce 1923 se koná v Suchém Dole župní sjezd. O pět let později měl sbor 78 členů a 17 členek. V září téhož roku bylo zahájeno kopání veřejného vodovodu a postaveno 18 požárních hydrantů. 18. května 1930 se představilo družstvo žen při cvičení, při kterém obsluhovalo ruční stříkačku. Byl znázorněn požár školy. Muži prováděli záchranu dětí pomocí smýkací plachty. Během následujících pěti let zasahoval sbor ve Žďáře, České Metuji a ve Lhotě. V roce 1935 bylo sestaveno první žákovské družstvo se šestnácti chlapci.

Od roku 1938 zapisoval do knihy Antonín Kohl a rokem 1940 stručné zápisy v kronice končí. Přišla mobilizace a většina členů byla povolána na vojnu. Dne 19. května 1939 byl položen základní kámen ke stavbě obecního domu a hasičské zbrojnice a v říjnu téhož roku byla stavba ukončena. 9.června 1940 byla do nové zbrojnice převezena ruční stříkačka. Protože už přestávala vyhovovat potřebám sboru, proběhlo 22.července téhož roku jednání s firmou Stratílek o koupi v té době moderní stříkačky 36 HP v ceně 29.400,- Kčs. Na její pořízení proběhla sbírka, podstatnou část (10.000,- Kč) věnoval Jan Ticháček, továrník ze Žďára.Nová motorová stříkačka poprvé zasahovala při požáru stohu lnu ve Žďáře. V lednu 1942 hořela tírna lnu a to opět ve Žďáře. Poplach byl vyhlášen v noci a zásah stěžoval mráz – 32 °C. Dne 9.května 1945 byla naše země osvobozena a hasičské sbory se zúčastnily odzbrojování německých vojáků. V poválečných dnech si místní hasiči přivezli vojenské auto Borgward B3000. Byla to původně pojízdná dílna, která byla předělána pro účely sboru.


Starý zásahový vůz Borgward B 3000 - 01
Starý zásahový vůz Borgward B 3000 - 02

 

Dne 29.března 1952 zasahoval sbor při požáru hospodářského stavení Jaroslava Pinkavy v Hlavňově. Téhož roku vypukl požár ve skalách na Hvězdě. Z našeho sboru se zúčastnilo 20 členů. Nataženo bylo 3.400 metrů hadic a vodu si předávalo 10 motorových stříkaček. O rok později byla zakoupena nová siréna a umístěna na zbrojnici. V roce 1954 byl ústředním výborem přijat nový název „Československý svaz požární ochrany“ a z hasičů se stali požárníci. V letech 1949 – 1956 byla odpracována spousta brigádnických hodin pro MNV, např. pomoc při stavbě hřiště, přestavby mostu u Holubových na požární nádrž, zatrubení Hanzlovy zahrady a dokončení požární nádrže před zbrojnicí. Roku 1957 byla postavena sušárna hadic. O rok později je opět založeno družstvo žáků a cvičil je Josef Ansorge. Další roky se nesly ve znamení pravidelných preventivních prohlídek, účastí na okrskových cvičeních, mnoho hodin bylo též věnováno údržbě svěřené požární techniky, čištění požárních nádrží, sezónních výpomocí JZD a účasti na akcích „Z“.

V roce 1971 proběhlo sloučení základní organizace Suchý Důl a Slavný. V roce 1978 se konalo noční cvičení na Slavném za účasti dvanácti sborů. Voda byla dodávána ze Suchého Dolu ze stroje do stroje. Protože toto cvičení skončilo špatným výsledkem, bylo rozhodnuto o stavbě požární nádrže na Slavném. O čtyři roky později zasahoval náš sbor u dvou požárů v obci. Prvním zásahem byl požár stodoly u Heinzelů na Pohoři a druhým vznícení skládky u Bartoňů.

Ve dnech 24.6. – 26.6. 1983 proběhly oslavy k 100.výročí založení sboru v Suchém Dole. Sboru byla předána nová motorová stříkačka PPS 12. Na jaře o dva roky později byl ustanoven kroužek mladých požárníků a vedoucím se stal Pavel Jirků. V tomto období probíhala v Broumovských stěnách těžba dřeva pomocí helikoptéry. Následkem této těžby vznikaly lesní požáry na našem katastru.

PPS 12

Suchodolští hasiči se jako reprezentanti JZD Hvězda Police nad Metují účastnili soutěží JZD v požárním sportu a sklízeli úspěchy po celém okrese. Mladí požárníci postoupili do okresního kola hry Plamen konané v Olivětíně. Z patnácti sborů obsadili 8.místo. V roce 1989 vstoupily do řad sboru 4 ženy. O rok později došlo ke změně názvu a z požárníků jsou opět hasiči. Nastává generační útlum a tím i konec mladých hasičů. V následujících letech se sbor zúčastňoval soutěží, pořádal kulturní akce a zájezdy po Evropě, které zajišťoval především Švorčík Josef. Podívali jsme se do Itálie, Německa, Rakouska, Švýcarska, Lichtenštejnska, Holandska a Belgie.Činnost sboru v obci byla ale nevýrazná. Proběhla oslava 115.výročí od založení SDH Suchý Důl. Prodalo se hasičské auto z roku 1945. Obec v roce 1996 zakoupila automobil Avia (rok výroby 1970). Sbor se také může pochlubit koňskou ruční stříkačkou z roku 1913, kdy byl sbor na Slavném založen.

KONICA MINOLTA DIGITAL CAMERA

Koňská stříkačka 1913

 

 

 

Záložka pro permanentní odkaz.

Komentáře jsou uzavřeny.